Byggeprosessen

Vi gleder oss til åpningen av Seid. K8-bygget er under stadig utvikling og kommer litt nærmere ferdigstilling for hver dag som går. Du kan følge med på prosessen via byggekamera – minutt for minutt om du vil.

Følg med på byggeprosessen her.

Siggi Ragnarsson

A K T U E L T